REGULAMIN

Zasady anulowania usługi

Możesz zrezygnować z usługi w celu uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od aktywacji abonamentu. Po 14 dniach możesz również anulować usługę i otrzymać częściowy zwrot pieniędzy, jeśli zapłaciłeś z góry za 90 lub 365 dni. W takim przypadku zwrot będzie proporcjonalny do ilości wykorzystanych miesięcy. Po otrzymaniu zgłoszenia zwrot środków zostanie przetworzony i pieniądze bedą automatycznie przelane według oryginalnej metody płatności w ciągu 7 dni. Możesz znaleźć więcej informacji lub poprosić o anulowanie usługi w Polish TV telefonicznie.

Zwroty

Możesz zwrócić swoje zamówienie do firmy w celu uzyskania pełnego zwrotu w ciągu 14 dni od dostawy. Odeślij do nas przedmioty w oryginalnym opakowaniu i upewnij się, że towar jest w tym samym stanie. Po 14 dniach od kwoty podlegającej zwrotowi zostanie odjęta opłata za uzupełnienie w wysokości $25. Jeśli zdecydujesz się zwrócić sprzęt po kilku miesiącach zakupu, za każdy miesiąc użytkowania będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości $10. Na przykład zwróciłeś odbiornik telewizyjny po dwóch miesiącach użytkowania. Otrzymasz zwrot pierwotnej ceny odbiornika minus opłata za uzupełnienie w wysokości $25 minus $20 za każdy miesiąc użytkowania. Możesz znaleźć więcej szczegółów lub zainicjować zwrot w Polish TV telefonicznie.

Zmiany cen, listy kanałów, usług i funkcji

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że:

- Umowy z dostawcami programów mogą wygasać w okresie obowiązywania Twojej umowy z firmą. Jeśli tak się stanie, niektóre programy w Twoich usługach mogą nie być dostępne przez cały okres obowiązywania umowy z firmą, nie będą Ci przysługiwać żadne zwroty, ani inne rekompensaty.

Firma ma prawo, w dowolnym czasie i od czasu do czasu bez uprzedzenia (w tym, bez ograniczeń, w trakcie dowolnego zobowiązania, na które wyraziłeś zgodę), dodawać, usuwać, zmieniać układ, modyfikować, zmieniać i/lub eliminować: (A) wszelkie ceny, opłaty i/lub obciążenie; i/lub (B) pakiety, listę kanałów, dostawców kanałów, usługi oferowane przez dostawców, oprogramowanie, aplikacje, funkcje; pod warunkiem, że czyniąc w ten sposób, firma będzie korzystała ze swobody uznania zgodnej z uzasadnionymi oczekiwaniami stron w momencie zawarcia niniejszej Umowy, zgodnie z zasadą dobrej wiary i uczciwego traktowania zawartą w niniejszej Umowie.

Firma ma prawo, bez powiadomienia w dowolnym momencie (w tym, bez ograniczeń, w trakcie dowolnego zobowiązania, na które wyraziłeś zgodę), zmienić warunki płatności, jeśli nie dokonałeś tej płatności w określonym terminie.

Wymagania serwisowe

Usługa wymaga stabilnego połączenia z Internetem. Zalecana prędkość Internetu powinna wynosić ponad 20 Mb/s. Minimalna prędkość Internetu to 15Mb/s. Nie gwarantujemy wysokiej jakości usług telewizyjnych, jeśli prędkość Internetu jest niższa niż 15 Mb/s lub niestabilna. Możesz sprawdzić swoją prędkość Internetu na stronie testu prędkości Internetu w Polish TV.

Wyłączenie odpowiedzialności

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani gwarantujemy, że korzystanie z usług, w tym korzystanie z naszego oprogramowania, treści, aplikacji lub funkcjonalności, będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, a użytkownik zgadza się, że możemy wyeliminować lub w inny sposób zmodyfikować dowolny lub wszystkie aspekty usług, w tym funkcji, kanałów, filmów lub innych treści, które mogą być oferowane bez odszkodowania lub poinformowania. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z aplikacji oraz jakichkolwiek innych takich urządzeń i oprogramowania (w tym ich ciągłej kompatybilności z serwisem).

Nie ograniczając powyższego, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za którekolwiek z poniższych: (i) włączenie lub wyłączenie jakiegokolwiek konkretnego kanału lub treści, które mogą zostać usunięte lub dodane według własnego uznania w dowolnym momencie z dowolnego powodu; (ii) błędy lub pominięcia w treści lub na stronie Internetowej lub interfejsach użytkownika; (iii) wszelkie awarie lub przerwy w dostępności serwisu, treści i/lub strony internetowej lub interfejsów użytkownika; (iv) dostarczanie i/lub wyświetlanie wszelkich zawartych treści na stronie internetowej, interfejsach użytkownika lub w inny sposób za pośrednictwem serwisu; (v) wszelkie nielicencjonowane treści lub wszelkie naruszenia praw autorskich, znaków towarowych lub innych podobnych praw i ograniczeń związanych z dowolną treścią, o których nie mamy pozytywnej wiedzy; oraz (vi ) wszelkie straty lub szkody wynikające z korzystania z serwisu, treści, strony internetowej, interfejsów użytkownika lub w inny sposób za pośrednictwem samego serwisu firmy, w tym między innymi wszelkie zawarte w nim linki, w tym wszelkie straty lub szkody wynikające z pobierania powiązanego oprogramowania, pobierania i/lub korzystania z jakiegokolwiek innego oprogramowania lub aplikacji.