REGULAMIN


Szczegóły

Płatność Automatyczna jest miesięczną subskrypcją, umożliwiającą oglądanie serwisu Polska TV od firmy Polish TV Company.

Czas trwania
Płatność Automatyczna zostanie ustalona w momencie dokonania pierwszej opłaty za serwis i nie ma daty końcowej. Możesz anulować Płatność automatyczną w dowolnym momencie.

Częstotliwość opłat
Bieżące płatności miesięczne, będą automatycznie pobierane z karty kredytowej lub konta bankowego ustalonego dla Płatności Automatycznej, począwszy od dnia wykupienia usługi Polish TV Company. Karta kredytowa lub konto bankowe będą obciążane danego dnia każdego miesiąca, bez uprzedniego powiadomienia.

Płatność Automatyczna - niepowodzenie w obciążeniu karty
Jeśli Płatność Automatyczna nie zostanie pobrana, skontaktujemy sie telefonicznie lub mailowo, w celu zapewniania innej możliwości opłaty. W ciągu 5-ciu dni kalendarzowych od momentu kontaktu, należy uiścić zaległą opłatę, wybraną formą płatności. Jeśli w przeciągu 5 dni zaległa płatność nie zostanie zrealizowana, serwis Polska TV zostanie zawieszony.

Anulowanie
Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na Płatność Automatyczną. Ilość dni po dacie płatności jest zaokrąglana do pełnego miesiąca, więc radzimy, złożyć wniosek o anulowanie co najmniej 3 dni robocze przed datą następnej płatności.

Zmiana Płatności Automatycznej
W celu dokonania zmian w Płatności Automatycznej, np. zmiany początkowo ustalonej karty kredytowej lub debetowej, na inną kartę kredytową lub debetową, czy też konto bankowe, wymagane jest dokonanie autoryzacji nowej formy płatności, daną kartą kredytową lub debetową, czy kontem bankowym.

Zgadzam się na powyższe warunki


Upoważniam Polish TV Company do przechowywania mojego podpisu na dokumentach oraz obciążenia mojej karty kredytowej lub debetowej jak wskazano powyżej, na bieżące miesięczne opłaty, w pełnej kwocie w związku z moimi miesięcznymi opłatami faktur Polish TV Company.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z opłatami na rzecz Polish TV Company, zobowiązuję się w pierwszej kolejności skontaktować z firmą Polish TV Company w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Zgadzam się, nie zgłaszać sporu dotyczącego opłat przeciw Polish TV Company, chyba że po wcześniej próbie kontaktu nie udało się wyjaśnić zaistniałej sytuacji. Oświadczam, że jestem prawnym posiadaczem tej karty kredytowej, i że jestem prawnie upoważniony do zawarcia niniejszej umowy płatności cyklicznej na rzecz Polish TV Company. Zgadzam się zwolnić Polish TV Company z odpowiedzialności na mocy niniejszego porozumienia.

Wyrażam zgodę na następujące dodatkowe zasady i warunki: (i) Jest to okresowa opłata, która będzie dokonywana w ramach miesięcznego cyklu rozliczeniowego jako opłata należna za serwis TV na mocy porozumienia z Polish TV Company; (ii) Wszystkie płatności są bezzwrotne i obciążenia karty kredytowej pod niniejszą umową będą stanowić efekt "potwierdzenie sprzedaży" i że usługi były świadczone, a użytkownik je otrzymał; (iii) do zakończenia cyklicznego procesu fakturowania należy zakończyć swoje usługi według umowy w formie pisemnej lub zapewnić alternatywną metodę płatności z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem do Polish TV Company; (iv) Nie będę kwestionować rozliczeń Polish TV Company z wydawcą karty kredytowej dla okresów przed otrzymaniem mojego pisemnego wniosku do zakończenie usługi Polish TV (co najmniej 3 dni przed nadchodzącym terminem rozliczenia).

Poprzez sprawdzanie i kliknięcie przycisku "Prześlij" oświadczam, że przeczytałem, zrozumiałem i zaakceptowałem powyższy regulamin. Jest to równoznaczne z prawnie wiążącym podpisem i datą.

Prosimy się zalogować aby ustalić automatyczną płatność