BĄDZ OSTROŻNY I NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ! NIE KUPUJ USŁUG TELEWIZYJNYCH OD OSOBNIKÓW!

Wiele osób zgłosiło oszustwo w ciągu ostatnich kilku tygodni. Niektóre nierzetelne osoby pobierały płatności za roczny abonament polskiej telewizji, dostarczały klientom usługe na jeden miesiąc, a następnie stawaly się nieosiągalne.

Oto kilka porad, które mogą pomóc uniknąć oszustwa:

 • Wybierz tylko renomowanego dostawce usług
 • Kupuj tylko od firmy (nie od innych osób)
 • Sprawdź, czy firma jest dobrze udokumentowana (lokalny sklep, dystrybutorzy, itp.)
 • Zadzwoń do firmy i porozmawiaj z przedstawicielem, zwracając uwagę na godziny i dostępność
 • Odwiedź stronę internetową firmy, zobacz jakie sa dostępne informacje i ich dokładność
 • Poszukaj firmy na portalach społecznościowych i zobacz co inni klienci mówią o danej firmie
 • Zapytaj znajomych o rekomendacje

Użyj swojego rozsądku, jeśli znajdziesz coś wątpliwego o danej firmie, sprobuj uzyskać dodatkowe informacje. Nie wyrzucaj pieniądzy w błoto!

 


 

BE AWARE OF AN ONGOING SCAM! DO NOT BUY TV SERVICE FROM INDIVIDUALS!

A lot of people have reported scams in the last few weeks. Certain unreliable individuals accepted payments for annual Polish TV service, then provided customers with service for a single month, then became unreachable.

Here are few helpful tips which can help you avoid a scam:

 • Choose a reputable service provider
 • Buy only from a company (not individuals)
 • Check if the company is well-established (local store, dealers, etc.)
 • Call the company and speak to a representative, paying strict attention to hours and availability
 • Visit the company’s website, review the available information and it’s accuracy
 • Look for the company on social networks, see what other people are saying
 • Ask your friends for a recommendation

Use your best judgment, if you find anything questionable about the company, attempt to gain additional information. Do not just throw your money away!